❤لـــواشک❤

😚خوجــمزه😚

لوگوم❤لـــواشک❤


[ بازدید : 76 ]

[ جمعه 26 آذر 1395 ] 11:57 ] [ ✿زهــــــی✿ ]

[ ]

ســـهلام

تصاویر انیمیشن, متن خوش آمد گویی, عکس خوش آمدید, تصاویر ولکام

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

عکس متحرک, تصاویر زیبا ساز وبلاگ, قشنگ, جالب,عکس انیمیشنسلام به همه دوسـتای نـانـاز!عکس متحرک, تصاویر زیبا ساز وبلاگ, قشنگ, جالب,عکس انیمیشن


جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متنجدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

عکس متحرک, تصاویر زیبا ساز وبلاگ, قشنگ, جالب,عکس انیمیشنو هموطنان عجــــــــیجم!عکس متحرک, تصاویر زیبا ساز وبلاگ, قشنگ, جالب,عکس انیمیشن


جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متنجدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

عکس متحرک, تصاویر زیبا ساز وبلاگ, قشنگ, جالب,عکس انیمیشنبه وبم خوش اومــــــــــــدید عجقا!عکس متحرک, تصاویر زیبا ساز وبلاگ, قشنگ, جالب,عکس انیمیشن

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متنجدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن


عکس متحرک, تصاویر زیبا ساز وبلاگ, قشنگ, جالب,عکس انیمیشنقوانین و مقررات:عکس متحرک, تصاویر زیبا ساز وبلاگ, قشنگ, جالب,عکس انیمیشن

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متنجدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن


عکس متحرک, تصاویر زیبا ساز وبلاگ, قشنگ, جالب,عکس انیمیشنتبادل میکنم.عکس متحرک, تصاویر زیبا ساز وبلاگ, قشنگ, جالب,عکس انیمیشنجدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متنجدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

عکس متحرک, تصاویر زیبا ساز وبلاگ, قشنگ, جالب,عکس انیمیشنوبی که ببینم خوجله رو بی خبر میلینکم.عکس متحرک, تصاویر زیبا ساز وبلاگ, قشنگ, جالب,عکس انیمیشن

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متنجدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن
عکس متحرک, تصاویر زیبا ساز وبلاگ, قشنگ, جالب,عکس انیمیشنکپی آزاده به افتخار آرام بلاگ خوجل!عکس متحرک, تصاویر زیبا ساز وبلاگ, قشنگ, جالب,عکس انیمیشن
جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متنعکس متحرک, تصاویر زیبا ساز وبلاگ, قشنگ, جالب,عکس انیمیشنتوهین نکنین خواهشا!عکس متحرک, تصاویر زیبا ساز وبلاگ, قشنگ, جالب,عکس انیمیشنجدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

عکس متحرک, تصاویر زیبا ساز وبلاگ, قشنگ, جالب,عکس انیمیشننظرات خصوصی ممنوعــــــــــــــ!عکس متحرک, تصاویر زیبا ساز وبلاگ, قشنگ, جالب,عکس انیمیشن

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن


عکس متحرک, تصاویر زیبا ساز وبلاگ, قشنگ, جالب,عکس انیمیشنهمـــــین.خواستین لینک کنین بگین بلینکمتون.عکس متحرک, تصاویر زیبا ساز وبلاگ, قشنگ, جالب,عکس انیمیشن

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن
عکس متحرک, تصاویر زیبا ساز وبلاگ, قشنگ, جالب,عکس انیمیشنراستی فقط وبای خوجلو میلینکم.عکس متحرک, تصاویر زیبا ساز وبلاگ, قشنگ, جالب,عکس انیمیشن
جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن
عکس متحرک, تصاویر زیبا ساز وبلاگ, قشنگ, جالب,عکس انیمیشندرضمن عاشق همتونم دخیااااااعکس متحرک, تصاویر زیبا ساز وبلاگ, قشنگ, جالب,عکس انیمیشن
جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن
عکس متحرک, تصاویر زیبا ساز وبلاگ, قشنگ, جالب,عکس انیمیشنبابای تا پجت بعــــــلی..:/عکس متحرک, تصاویر زیبا ساز وبلاگ, قشنگ, جالب,عکس انیمیشن
جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

عکس متحرک, تصاویر زیبا ساز وبلاگ, قشنگ, جالب,عکس انیمیشن

[ بازدید : 79 ]

[ چهارشنبه 24 آذر 1395 ] 16:05 ] [ ✿زهــــــی✿ ]

[ ]

http://kafshdoozaki.ir/wp-content/uploads/2014/03/sms-gerye.jpg

من نمیتونم تنهایی وبتو اداره کنم نه نرووووو

[ بازدید : 47 ]

[ جمعه 2 تير 1396 ] 20:55 ] [ ✿زهــــــی✿ ]

[ ]

:((


http://chigoft.com/wp-content/uploads/sadly4.jpg


ببخشید یه مد طولانی نبودم

ولی برگشتم فهمیدم دوستم رفت

بهترین و تنها دوستم رفت

خدایا نهههههه فایزه برگرددددددددد...

من پیامتو الان دیدم برگرد دوستمممم


http://farsgraphic.com/wp-content/uploads/2016/05/%D8%B4%DA%A9%D9%84%DA%A9-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-1.png

[ بازدید : 58 ]

[ جمعه 2 تير 1396 ] 20:50 ] [ ✿زهــــــی✿ ]

[ ]

:(


http://files.namnak.com/users/sr/aup/9503/977_pics/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF.jpgممنونم از همه ی دوستام که ولم کردن...


[ بازدید : 57 ]

[ جمعه 11 فروردين 1396 ] 21:36 ] [ ✿زهــــــی✿ ]

[ ]

سلامتی


 به سلامتی دختری که
جلوی چشمش, عشقش, عشق کس دیگه ای شد اما بی صدا شکست

 

   به سلامتی دختری که   

  هر روز با یه خط خاموش حرف میزنه.... 

 

به سلامتی دختری که

Cell Phoneدختر بودنش و بخاطر عشقش از دست داد....Cell Phone

 

به سلامتی دختری که

با دروغ های عشقش سیاه شد....

 

به سلامتی دختری که

عاشق بود....غرورش شکسته بود.....

 

به سلامتی دختری که

Smiley from millan.netبه دردهای عشقش خندید اما بعد از تلفن گریه امونش نداد....Smiley from millan.net

 

به سلامتی دختری که

جلوی چشماش عشقش عشق دیگری شد

و لبخندی تلخ زد و تا خونه دوید تا بغضش نشکنه جلوی عشقش......

 

به سلامتی دختری که

قبل از دیدار گریشو کرد تا عشقش ناراحت نشه....

 

به سلامتی دختری که

با عشقش تموم کرد بخاطر عشقش اما قلب شیشه ای اون سنگی خطاب شد.....

[ بازدید : 63 ]

[ پنجشنبه 21 بهمن 1395 ] 10:50 ] [ ✿زهــــــی✿ ]

[ ]

زن

 

زن

جنــس عجـــیبــی اسـتـــــ !

چــشمــ هــایــش را کــه مــی بنــدی ،

دیــد دلــش بــیشتــر مــی شــود...  

[ بازدید : 53 ]

[ پنجشنبه 21 بهمن 1395 ] 10:47 ] [ ✿زهــــــی✿ ]

[ ]

مرد


دختری نباش که به مردی نیاز داره  دختری باش که مردی به اون نیاز داره و این دو باهم خیلی متفاوتند . . .

[ بازدید : 61 ]

[ پنجشنبه 21 بهمن 1395 ] 10:44 ] [ ✿زهــــــی✿ ]

[ ]

یه سری دخترا

 یهـ سرے בخترا هستن نوشتهـ هاشون مخاطبـــ خاص نـבارهـ


בوس בارن بلنــב و از تهـ בل بخنــבن امــا واسهـ בلبـــرے نیس


سر بهـ زیــرن امــا ســر بهـ هــواییشــون عمـــבے نیس


Hangingشیـــطونــــن امـــــا بــــے منظــــــورHanging


اگــهـ موزیکشون صـבاش بلنـבهـاز جلفــــ بازی نیس اینجـــورے خوشـن


اهـــل اבا اصـــول نیستن امـــا یهـ وقتــایـے نـــاز میکنـــن نـــازای בختــرونهـ


White Hairحساسن בل نـــازُکَـــن یهـ وقتایــے בلشـون میشـکنهـWhite Hair 


لبخنـــבشــون رنگـــــ مهربـــونـے בارهـ لاکــــــ صــورتیشــونمــوهاشــون کهـ یهـ ذرهـ


[ بازدید : 60 ]

[ پنجشنبه 21 بهمن 1395 ] 10:43 ] [ ✿زهــــــی✿ ]

[ ]

سختهدختر که باشی چیزی جز


لاک‌های جیغ و


موهای بلند و


  دفترهایی با جلد پارچه‌ای و


  درست کردن عروسک و


  نوشتن و فکر کردن به اینکه روزی تو هم می توانی آزاد باشی


  و اینکه بالاخره روزی برای همسرت آرایش می‌کنی


برای او درددل می‌کنی و


Doggy او را می‌بوسی برای دل خوشی نداری…Doggy


دختر که باشی، سخت است…

[ بازدید : 62 ]

[ پنجشنبه 21 بهمن 1395 ] 10:33 ] [ ✿زهــــــی✿ ]

[ ]

خشکشویی آنلاین خشکشویی آنلاین انجام پایان نامه سئو تعمیر تلویزیون
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]